Velkommen

Jeg tilbyder:

 • Psykologisk rådgivning og behandling,
 • Terapi, Samtaleforløb med børn, unge og voksne,
 • Supervision af psykologer og andre faggrupper,
 • Kurser og foredrag til forskellige faggrupper • Undervisning/oplæg til pædagoger, lærere o.lign.
 • Psykologisk undersøgelse • Psykologisk undersøgelse af tosprogede børn, unge og voksne.

Hvem

Jeg har mange års erfaring med bl.a. psykologiske udredninger af børn fra 0-18 år, samtaler med børn, unge og voksne,  samt rådgivning, vejledning og supervision af forældre, lærere og pædagoger samt andre faggrupper.

Jeg mener, det er vigtigt at arbejde ressourceorienteret og se på menneskers muligheder ud fra deres egne præmisser.

I min psykologiskpraksis tager jeg udgangspunkt i både systemorienteret og narrativ terapi. Jeg benytter endvidere af kognitive teknikker samt eksistentiel terapi.

Terapi og behandlingsforløb

Jeg tilbyder terapi- og behandlingsforløb til børn, unge og voksne:

 • Krisehjælp og debriefing i forbindelse med traumer eller voldsom oplevelse som vold, voldtægt, ulykker eller selvmordsforsøg.
 • Håndtering af stress, angst, tvangshandlinger, depression og sorg
 • Håndtering af eksamensangst
 • Støtte gennem livs-/udviklingskriser
 • Parsamtaler
 • Familiesamtaler
 • Behandling af reaktioner på seksuelle overgreb
 • Behandling af reaktioner på fysisk sygdom

Kurser og foredrag

Jeg tilbyder kurser og foredrag, bl.a. inden for følgende områder:

 • Interkulturel kommunikation
 • Kultur, fordomme og oplevelse af andres adfærd
 • Kulturmødet og udfordringer i forbindelse med migrationen
 • Forældresamarbejde og de etniske minoritetsforældre
 • Minoritetsforældres omsorgskompetence
 • De etniske minoritetsbørns omsorgssituation
 • De etniske minoritetsbørns udvikling af sociale kompetencer

Kognitiv adfærdsterapi

Kognitiv terapi er en psykoterapeutisk retning, der startede blandt psykiatere og psykologer i USA. Det er en behandling, der tager udgangspunkt i tænkningen og evnen til at erkende.

Et grundlæggende princip er at søge at forandre tænkningen, så den bliver mindre begrænsende, selvundertrykkende, angstfremkaldende og mere selvunderstøttende, nuanceret og fornuftsbetonet.

Kognitiv adfærdsterapi er en af de mest effektive terapiformer i forbindelse behandlingen af:

 • Angst, herunder panikangst
 • Katastrofetanker
 • Socialfobi
 • OCD
 • Tvangshandlinger

Interkulturel psykologi

Jeg har mange års erfaring med psykologisk rådgivning og behandling af etniske minoritetsbørn, unge og familier.

Jeg arbejder bl. a med:

 • elever med indlærings- og tilpasningsvanskeligheder i skolerne,
 • udadreagerende grupper blandt unge,
 • piger og kvinder, som mistrives i deres egen kultur,
 • og voksne som er behandlingstrængende, fx på grund af traumer fra tortur.

Læs mere »

Undersøgelser på modersmål

Psykologisk undersøgelse og udredning af  tosprogede børn og unge

Er du bekymret for barnets eller den unges trivsel og udvikling, tilbyder jeg undersøgelse og udredning med mulighed for inddragelse af modersmål.

Den psykologiske undersøgelse har til formål at vurdere børns undervisningsmæssige og eventuelle specialpædagogiske behov.  Undersøgelsen kan også vise, om der er behov for yderligere udredning i neurologisk eller  psykiatrisk regi, og jeg kan i så fald henvise videre.
Læs mere »

SAMTALEFORLØB TIL TO-SPROGEDE UNGE

To-sprogede unge betaler nogle gange en høj pris ved at pendle mellem deres forældres traditionelle kultur og den kultur de er opvokset i i Danmark.

 • Har du svært ved at tale med dine forældre?
 • Føler du dig presset til at blive gift med én du ikke har lyst til at blive gift med?
 • Har du brug for at tale om dine fremtidsplaner?

Så lad os tale sammen om det.

Priser

Samtaler:

Individuelle samtaler pr. samtale (45-50 min.)     1.085,00 kr.
Parsamtaler pr. gang. (60 min.) 1.350,00 kr.
Supervision pr. konsultation (60 min.). 1.100,00 kr.

Afbud skal finde sted senest kl 16 dagen før den aftalte tid. I modsat fald opkræves fuldbetaling.

Kontakt os for pris vedr.:

 • Honorering af opgaver i det social-psykologiske samarbejde:
 • Foredrag/forelæsninger:
 • Psykologiske undersøgelser
 • Kognitiv testning

Lægehenvisning, Sygeforsikring Danmark og andre tilskudsmuligheder:

Vi er ikke tilknyttet sygesikringsordring og kan derfor ikke formidle tilskud via lægehenvisning.
Hvis du er medlem af sygeforsikringen “danmark”,  kan du til gengæld få op til 300 kr. i refusion pr. samtale.

Forsikringer: Du kan være dækket af en eller flere forsikringer, der helt eller delvist dækker dine udgifter hos en psykolog, eksempelvis: Private sundhedsforsikringer, Forsikringsselskaber og Fagforeninger.

Kommunalt tilskud: Kommuner kan ud fra en social og økonomisk vurdering i visse tilfælde bevilge samtaleforløb med fuld offentlig betaling. Du kan kontakte din kommune for at afklare dette.

Kontakt

Adresse: Hasselvang 4, 2660 Brøndby Strand Tlf.: 2190 2170 • Mail: info@interkulturelpsykologi.dk

Medlem af: • Dansk Psykolog Forening • Pædagogiske Psykologers Forening • Selskabet Interkulturel Psykologi

PSYKOLOG.ONLINEPSYKOLOG.CENTERDEVECI.DK

CVR.: 33130244 - © Copyright 2015, All Rights Reserved