Tag: Indvandrere

Hvem

Jeg har i kraft af min egen tre-sprogethed (kurdisk / tyrkisk / dansk) samt et socialt engagement altid haft en interkulturel tilgang til arbejdet med mennesker forstået i både etnisk og social forstand.

Jeg mener, det er vigtigt at arbejde ressourceorienteret og se på menneskers muligheder ud fra deres egne præmisser.

Kurser og foredrag

Jeg tilbyder kurser og foredrag, bl.a. inden for følgende områder:

  • Interkulturel kommunikation
  • Kultur, fordomme og oplevelse af andres adfærd
  • Kulturmødet og udfordringer i forbindelse med migrationen
  • Forældresamarbejde og de etniske minoritetsforældre
  • Minoritetsforældres omsorgskompetence
  • De etniske minoritetsbørns omsorgssituation
  • De etniske minoritetsbørns udvikling af sociale kompetencer
Medlem af: • Dansk Psykolog Forening • Pædagogiske Psykologers Forening • Selskabet Interkulturel Psykologi

PSYKOLOG.ONLINEPSYKOLOG.CENTERDEVECI.DK

CVR.: 33130244 - © Copyright 2015, All Rights Reserved